Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji ,,Nek shop’’ prikuplja, koristi, čuva, štiti I obrađuje podatke. Ova politika privatnosti odnosi se na našu Web stranicu www.nekshop.com  i usluge koje nudimo. Pridržavamo se opšte uredbe o zaštiti podataka.

 

Lični podaci

Da bismo ponudili našu Web lokaciju i usluge obrađujemo Vaše lične podatke. PODACI LIČNOSTI su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti; Fizičko lice čiji se identitet može odrediti je lice koja se može identifikovati posredno ili neposredno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

 

Vaša dozvola

Možemo čuvati Vaše podatke, na primer: kada posetite našu web lokaciju, koristite naše usluge ili kada nas kontaktirate.

Dozvoljeno nam je da obrađujemo Vaše podatke jer tražimo Vaše odobrenje putem ove politike privatnosti. Pored toga, potrebni su nam Vaši podaci kako bismo zaključili sporazum između vas i nas. Ukoliko odlučite da ne delite svoje podatke, nismo u mogućnosti da isporučimo porudzbinu.

Podaci se nece obradjivati bez Vašeg pristanka.

 

Koje podatke prikupljamo I kako ih koristimo?

Da bi koristili naše usluge, potrebni su nam sledeći podaci:

  • Vaše ime I prezime
  • Vaš datum rodjenja
  • Vaša adresa
  • Vaše prebivaliste
  • Vaš broj telefona
  • Vaša e-mail adresa
  • Podaci o plaćanju
  • Broj korisnika

 

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

Nek shop ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Sajtom. Ne-lični identifikacioni podaci mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije.

 

Bezbednost Vaših ličnih podataka

U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti t.j. sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite, uključujući i tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni Vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Jasmil takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Nekshop.

 

Završne odredbe

Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu: office@nekshop.com